مقاله آشنایی با روش شیم‌آبیاری

تقاضا برای محصولات کشاورزی، به دلیل رشد جمعیت در جهان روز به روز در حال افزایش است و امروزه روش‌های سنتی کشاورزی کارایی لازم را ندارند و باید از روش‌های نوین کشاورزی بهره گرفت. شیم‌آبیاری یکی از این روش‌ها است که در آن امکان استفاده مکرر و مناسب سم، کود و سایر عناصر غذایی وجود دارد و می‌توان عناصر غذایی و کودهای مورد نیاز گیاه را به صورت تقسیطی و در طول دوره رشد، همراه با آب آبیاری به مصرف رساند. همچنین می‌توان با مدیریت مناسب سیستم آبیاری، کود و سم را به صورت یکنواخت در مزرعه و باغ پخش کرد.

 

تعریف شیم‌آبیاری

شیم‌آبیاری کاربرد هر نوع ماده شیمیایی کشاورزی (کود، سم و ..) همراه با آب آبیاری است. بنابراین می‌توان شیم‌آبیاری را معادل به کارگیری دو واژه سم‌آبیاری و کودآبیاری برای کاربرد انواع مختلف سموم و کودها دانست. شیم‌آبیاری علاوه بر سهولت در استفاده، کارایی و سودآوری بیشتری دارد و اغلب دارای سازگاری بهتر با محیط زیست است.

شیم‌آبیاری در روش آبیاری سطحی

شکل 1- شیم‌آبیاری در روش آبیاری سطحی

مزایا شیم‌آبیاری

از جمله مزایای کاربرد سم و کود با استفاده از روش شیم‌آبیاری نسبت به سایر روش‌ها میتوان موارد زیر را برشمرد:

 • یکنواختی توزیع
 • خطرات کمتر برای کارگر یا آبیار
 • صدمه کمتر مکانیکی به محصول طی عملیات سم یا کود آبیاری
 • کاهش مصرف کود
 • کاهش هزینه‌های کارگری
 • سازگاری با کشاورزی پایدار
 • صرفه‌جویی در زمان
 • سهولت دسترسی و افزایش سرعت جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه در هر زمان
 • افزایش کیفیت محصول
 • دقت عمل بالا (به نحوی که تمامی نقاط خیسخورده سم یا علفکش را دریافت کنند).

معایب شیم‌آبیاری

از جمله معایب شیم‌آبیاری نیز می‌توان به تخصص بالا و تجهیزات نسبتا گران (هزینه اولیه بالا) را بر شمرد. انجام شیم‌آبیاری باید به صورت اصولی و علمی انجام شود و توجه خاصی به زمان، مدت تزریق و مدت زمان آبیاری وجود داشته باشد. زیرا اجرای نامطلوب شیم‌آبیاری باعث تلفات سم و کود می‌شود و ممکن است به آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز آلودگی‌های زیست محیطی منجر شود. بنابراین نظارت دقیق و مستمر بر نحوه کارکرد سیستم آبیاری و تزریق مواد شیمیایی کاملا ضروری است.

 در واقع مدیریت و سیستم آبیاری مناسب باعث توزیع یکنواخت سم و کود در سطح مزرعه و انتقال موثر آن به گیاه می‌شود.

روش‌های انجام شیم‌آبیاری

در شیم آبیاری معمولا یکی از سه روش زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • تانک تزریق با منبع کاهش دهنده فشار
 • ونتوری
 • پمپ تزریق برای انجام اختلاط ماده شیمیایی با آب آبیاری

 

 

 

قدمیفیروزآبادی، علی؛ توکلی، علیرضا؛ داداری، علی. (1399). دستورالعمل کاربرد کود و سم همراه با آب آبیاری (شیم آبیاری). تهران: نشر آموزش کشاورزی

ارسال نظر