مقاله آشنایی با آفات نخودفرنگی

گیاه جوان نخود فرنگی، غذای محبوب پرندگان است. زمانی که گیاه جوان کمی بیشتر رشد میکند پرندگان ممکن است جوانههای نرم گیاه را بخورند. حشرات نیز ممکن است وارد غلاف نخود شوند یا شتهها نیز ممکن است گهگاه به این گیاه هجوم بیاورند، اما این مشکل خیلی رایج نیست. در آب و هوای مرطوب حلزونها از ساقههای نخود بالا میآیند و غلافهای نخود را میمکند. در این صورت باید از قرصهای ضد حلزون در محیط باغ یا باغچهتان استفاده کنید. نخودفرنگی آفاتی دارد که موجب کاهش عملکرد در این محصول می‌شوند.  مهمترین آفات عبارتند از:

شب پره گاما

شب‌پره گاما از آفات نخودفرنگی است که به این گیاه صدمه می‌زند. نام علمی آن Phyometra gamma است. لاروهای شب‌پره گاما ابتدا از برگ‌ها تغذیه کرده؛ اما پس از بزرگ‌شدن به نیام‌ها نیز آسیب می‌زنند. در زمستان به‌صورت لارو در لابه‌لای بقایای گیاهان و برگ‌های خشکیده و خاک زمستان‌گذرانی می‌کند و در بهار به شفیره تبدیل شده و در اواسط فروردین حشره کامل می‌شود و جفت‌گیری و تخم‌گذاری می‌کند. این حشره 3 تا 4 نسل در سال دارد و پلی فاژ بوده و لارو آن به گیاهان متعددی حمله می‌کند. به‌منظور مدیریت شب‌پره گاما می‌توان از حشره‌کش سایپرمترین 40 درصد EC به میزان 175 میلی‌لیتر در هکتار استفاده نمود.

 

شب پره گاما

شکل1-شب‌پره گاما

استفاده از تله‌های فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه، انجام عملیات مبارزه زراعی مثل وجین علف‌های هرز و شخم عمیق پس از برداشت محصول در کاهش جمعیت آفت، تأثیر بسزایی دارد.

شته‌ها

چندین گونه شته از روی نخودفرنگی گزارش شده است. شته‌ها علاوه بر تغذیه از شیره گیاه میزبان، تولید عسلک نیز می‌کنند که زمینه را برای شیوع آلودگی قارچی (فوماژین) فراهم می‌کنند. این آفات تا حدی توسط دشمنان طبیعی کنترل می‌شوند؛ اما فعالیت تغذیه‌ای کلونی‌های شته می‌تواند رشد گیاه را به‌ویژه در مرحله جوانه‌زنی به تأخیر بیندازد. آلودگی شدید باعث پیچ‌خوردگی شاخه‌ها در بوته‌های جوان می‌شود. در شرایطی که رطوبت به میزان کافی وجود دارد هم ممکن است گیاه کاملا پژمرده شود. در صورت لزوم جهت کنترل شته نخودفرنگی استفاده از حشرهکش‌های مورد استفاده در منطقه و توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نباتات منطقه می‌تواند راهگشا باشد.

 

شته نخودفرنگی

شکل2-شته نخودفرنگی

تریپس

تریپس اغلب به‌صورت حشره کامل در خاک و بقایای گیاهی موجود در مزرعه زمستان‌گذرانی می‌کند. در بهار، ماده‌ها بدون جفتگیری تخم‌گذاری می‌کنند که طی چند روز در هوای گرم یا چند هفته تا چند ماه در هوای سردتر از تخم خارج شده و از شیره گیاه میزبان استفاده می‌کنند. حشرات بالغ به سمت گیاهان میزبان پرواز می‌کنند و چرخه را تکرار می‌کنند. این حشره ممکن است 12 تا 15 نسل در سال داشته باشد.

برای مدیریت تریپس، کاهش مکان‌هایی که ممکن است تریپس در آن‌ها رشد کند و نیاز به حذف بقایای گیاهی درحالی‌که هنوز روی زمین و سبز هستند، از مهمترین روش‌های کنترل این آفت است. حذف علف‌های هرز و بقایای گیاهی در مزرعه بسیار اهمیت دارد. در صورت طغیان تریپس و در صورت نیاز به سمپاشی، طبق توصیه سازمان حفظ نباتات برای تریپس توتون، مالاتیون 57 درصد EC به نسبت یک لیتر در هکتار و تکرار آن سه هفته بعد توصیه می‌شود.

از دیگر آفات نخودفرنگی که البته دارای اهمیت و پراکنش کمتری هستند می‌توان به بید نخودفرنگی و پشه گالزا نخودفرنگی اشاره نمود.

 

میرجلیلی، سید عباس.(1402). کشت و تولید نخودفرنگی. تهران: نشر آموزش کشاورزی

ارسال نظر