مقاله آشنایی با شیم‌آبیاری (قسمت دوم)

در جهان امروز، دیگر روش‌های سنتی کشاورزی قابل قبول نبوده و لازم است از تکنیک‌های نوین در کشاورزی استفاده بیشتری شود. یک مورد مهم از این تکنیک‌ها شیم آبیاری (سم آبیاری) است.  شیم‌آبیاری در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان یکی از تکنیک‌های نوین کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است.

 

مراحل تزریق به روش منبع با کاهش فشار

1-برای تزریق کود و سموم کشاورزی، بهتر است این مواد پیش از ریختن در تانک ذخیره یا تانک کود، در ظروف جداگانه در آب محلول شود و پس از اینکه کودها یا سم‌ها کاملا با آب حل شد و همه ناخالصی‌های موجود در آن در آب تهنشین شد، محلول مورد نظر را در تانک ذخیره ریخت و سپس به حجم مد نظر رساند.

2-ابتدا باید محلول حل‌شده در داخل مخزن (تانک) ریخته شود، سپس شیر 1 باز، شیر 2 نیمه‌بسته و شیر 3 بسته می‌شود تا آب وارد مخزن شده و آب و ماده شیمیایی در داخل تانک به‌خوبی مخلوط شود.

3-پس از پرشدن تانک، فشار در فشارسنج نصب شده در بالای مخزن تغییر می‌کند و بالا می‌رود. در این حالت شیر 1 نیمه‌باز، شیر 2 نیمه‌باز و شیر 3 کاملا باز می‌شود تا محلول وارد سیستم شود.

4-با کم و زیاد کردن میزان بازشدگی شیر 3 میتوان میزان سرعت تزریق محلول به سیستم را کنترل کرد.

روش پمپ تزريق

در اين روش براي تزريق محلول کود از منبع تغذيه به سیستم، از پمپ استفاده می‌شود. انرژی مورد نیاز برای تزریق می‌تواند توسط موتورهاي الکتريکي يا هیدرولیکی تأمین شود. این فشار باید از فشار موجود در داخل لوله اصلی سیستم آبیاری بیشتر باشد. مزاياي اين روش دقت بالا براي شیم‌آبياري بدون افت فشار در خط لوله اصلي و سهولت در خودکارکردن سامانه است. از معایب این روش نیز میتوان به هزینه اضافی برای تهیه پمپ تزریق، افزایش جزئی در هزینه‌های مصرفی انرژی و ازکار افتادن سیستم در صورت خراب شدن احتمالی پمپ تزریق اشاره کرد.

شماتیک تزریق مواد شیمیایی به سیستم با منبع کاهش دهنده فشار

 

شکل1- شماتیک تزریق مواد شیمیایی به سیستم با منبع کاهش دهنده فشار

روش استفاده از ونتوری

در اين روش از خاصیت ونتوری به‌منظور کاهش فشار (ایجاد مکش) برای تزریق محلول شیمیایی از تانک ذخیره به داخل سیستم استفاده می‌شود. مزاياي استفاده از ونتوری عبارتند از: سهولت زياد در بهره‌برداري، مقاوم در برابر خوردگی، نگهداری بسیار آسان بدون حرکت قطعات، سهولت نصب و نگهداري، امکان کنترل تزريق توسط يک شير اندازه‌گيري و مناسب براي کوددهي یا تزریق مواد شیمیایی با مقدار يا نسبت معين و حتی کم. برای بهره‌مندی از خاصیت ونتوری میتوان آن را در داخل خط اصلی، برای تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد.

مراحل تزریق محلول شیمیایی به روش ونتوری

1-ابتدا محلول مورد نظر در داخل مخزن (تانک) ریخته می‌شود، سپس شیر 1 باز و شیر 2 و 3 نیمه‌باز نگاه داشته می‌شود.

2- پس از عبور جریان آب از ونتوری به‌دلیل افزایش سرعت در داخل ونتوری مکش به وجود می‌آید و تحت تأثیر این مکش مواد شیمیایی به داخل سیستم تزریق می‌شود.

3-پس از خاتمه شیم ‌آبیاری، برای شسته‌شدن کامل سیستم آبیاری را ادامه می‌دهیم.

 

قدمی فیروزآبادی، علی؛ توکلی، علیرضا؛ داداری، علی. (1399). دستورالعمل کاربرد کود و سم همراه با آب آبیاری (شیم آبیاری). تهران: نشر آموزش کشاورزی

 

ارسال نظر