مقاله آشنایی با کودهای فسفری

ویژگیهای متعدد خاک و نوع کود فسفره تعیین کننده واکنشهای کود و خاک میباشد که بر قابلیت دسترسی فسفر برای گیاهان تاثیر میگذارد. با اضافه شدن کود فسفره به خاک ابتدا فسفر محلول افزایش مییابد و سپس در نتیجه اثر کانیهای معدنی، جذب سطحی (در دسترس) و فسفر آلی، فسفر محلول کاهش مییابد. محتوای فسفر کود به جای عنصر اصلی فسفر (P) به صورت P2O5 بیان میگردد. کودهای فسفره معمول از سنگهای فسفات تیمار شده با اسیدها و یا تیمار حرارتی آنها برای افزایش فسفر قابل حل در آب به دست میآیند.

 

منابع کودی فسفر

سنگهای فسفات: واکنش پذیرترین سنگ فسفات (PR) آنهایی هستند که حاوی فرانکولیت (یک آپاتیت حاوی آهن وکربنات) میباشد. سنگ فسفات به خوبی خردشده میتواند فسفر قابل دسترس کافی برای گیاهان را در خاکهای با pH پایین فراهم کند. سنگ فسفات به طور وسیعی برای زراعت گیاهانی مثل کتیرا، نخل روغنی و قهوه در خاکهای بسیار اسیدی به کار میروند. شرایط آب و هوایی گرم، خاکهای مرطوب و فصل رشد طولانی، سودمندی RP را افزایش میدهد.

اسید فسفریک: اسید فسفریک (H3PO4)، یا اسید سبز یا اسید حاصل از فرایند تر، حاوی 24-17 درصد فسفر (P2O5 39%-55%) بوده و از طریق واکنشRP با H2SO4 ساخته میشود. اسید فسفریک مخصوص کشاورزی، برای اسیدی کردن سنگ فسفات و ساخت فسفاتهای کلسیم و آمونیوم به کار میرود. همچنین میتواند به خاک و یا آب آبیاری، به خصوص در زمینهای قلیایی و آهکی تزریق شود.

فسفاتهای کلسیم: سابقا کودهای فسفات کلسیم، سوپر فسفات ساده، سوپر فسفات تریپل، سوپر فسفات غنی شده مهمترین منابع P بودند. برخلاف اسید فسفریک و فسفاتهای آمونیوم، سوپر فسفاتها هیچ اثر محسوسی بر pH خاک ندارند.

سوپر فسفات ساده (SSP) حاوی 9.5-7 درصد فسفر (P2O5 16%-22%) میباشد. سوپر فسفات ساده یک منبع عالی برای گوگرد و فسفر میباشد.

سوپر فسفات تریپل (TSP) حاوی 23-17 درصد فسفر (P2O5 44%-52%) میباشد. سوپر فسفات تریپل یک منبع فوقالعاده فسفر بوده و غلظت بالای فسفر در آن یک مزیت میباشد زیرا حمل و نقل، انبارداری و جابهجایی بخش مهمی از هزینه کل مصرف کود را شامل میشود.

فسفات آمونیوم: فسفات آمونیوم از طریق واکنش اسید فسفریک با NH3 به دست می آید. مونو آمونیوم فسفات (MAP) حاوی 13-11 درصد نیتروژن و 24-21 درصد فسفر (P2O5 48%-55%) می باشد. دی آمونیوم فسفات (DAP) حاوی 21-18 درصد نیتروژن و 23-20 درصد فسفر (P2O5 46%-53%) میباشد. مونو و دی آمونیوم فسفات بصورت گرانول بوده و محلول در آب می باشند و همچنین بصورت مستقیم به عنوان کود های استارتر استفاده میشوند.

پلی فسفات آمونیوم: پلی فسفات آمونیوم (APP) از طریق واکنش اسید پیروفسفریک با آمونیاک به دست ِ میآید. APP مایع یک منبع رقابتی فسفر بوده که میتواند بصورت مستقیم و یا در ترکیب با سایر کودهای مایع بکار رود. معمولا کود UAN و APP با هم ترکیب شده و بصورت نواری زیر خاک مصرف میشوند.

فسفات پتاسیم: محصولات فسفات پتاسیم شامل KH2PO4 و K2HPO4 میباشند. آنها محلول در آب هستند و معمولا در صنعت باغبانی به کار میروند. میزان بالای پتاسیم و فسفر آنها باعث شده که به عنوان موادی که هر دو عنصر را به میزان کافی دارا هستند بسیار مورد استقبال قرار گیرند. به علاوه، آنها برای محصولات خانواده سولاناسه مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی و بسیاری از سبزیجات برگی که به غلظت های بالای Cl- در KCl حساس اند، کاملا ایده آل و مناسب میباشند. به علت شاخص نمک پایین آن‌ها، وقتی نزدیک بذر پخش شوند، آسیب به جوانهها کم است.

 

Havlin, J. L., Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (2016). Soil fertility and fertilizers. Pearson Education India.

ارسال نظر