مقاله آشنایی با طبقه بندی سبزیجات

سبزي به قسمتهاي مختلف قابل خوردن گياهان علفي يك ساله، دو ساله يا چند ساله اعم از برگ، دمبرگ، ساقه، ميوه، گل و يا قسمتهاي زيرزميني آنها اطالق ميگردد بنابراين سبزيكاري عبارت از توليد گياهاني است كه به منظور استفاده از قسمتهاي مختلف آنها جهت تغذيه انسان كشت ميگردند.

پرورش سبزي ابتدا به صورت توليد در سطح خانواده و رفع نيازهاي شخصي بوده همزمان با گسترش شهرها و ازدياد جمعيت و افزايش تقاضا كشت و پرورش آن در سطوح گستردهتر ادامه پيدا كرده است. سبزيجات نه تنها به خاطره مزه و طعم مطلوب و دارا بودن ارزش غذايي فراوان مورد توجه هستند بلكه مقدار ماده غذايي توليد شده به وسيله سبزيجات در واحد سطح در مقايسه با ساير محصولات كشاورزي به مراتب بيشتر است. علاوه بر اين مزايا سبزيجات داراي رشد سريع بوده و در مقايسه با ساير نباتات كشاورزي زمان محدودي زمين را اشغال مينمايند.

 

ارزش غذایی سبزیجات

سبزي نقش مهمي در برنامه غذايي بشر داشته و كمبودهاي موجود در ساير مواد غذايي به وسيله افزودن سبزي جبران ميگردد. ساير ارزشهاي سبزي به قرار زير است:

خنثي كردن مواد اسيدي حاصل از هضم غذاهاي حيواني مانند گوشت و پنير، سبزيها به علت دارا بودن سلولز و ساير مواد غيرقابل جذب و آب فراوان حجيم بوده و باعث تسريع هضم ساير مواد غذايي ميگردند. سبزيجات حاوي مقدار زيادي املاح بوده و عناصر مورد لزوم بدن را تأمين مينمايند.

املاح موجود در سبزيجات به ترتيب مقدار عبارتند از:

كلسيم

برگ شلغم، كلم، اسفناج، لوبيا، كرفس

فسفر

نخود سبز، ذرت شيرين، سيبزميني

آهن

اسفناج، نخود سبز، برگ شلغم

 

ارزش ديگر سبزيجات در تأمين ويتامينهاي مورد نياز بدن ميباشد، چنانچه مي‌دانيد ويتامينها دستهاي از مواد مورد احتياج انسان هستند كه به مقدار كم در تنظيم اعمال حياتي بدن دخالت دارند.  23 درصد ويتامين A، 20درصد ويتامين C و مقدار قابل توجهي ويتامين B1(تيامين)، نياسين و اسيد فوليك به وسيله سبزيجات تأمين ميگردد.

ويتامينهاي مهم موجود در سبزيجات عبارتند از:

ویتامین A

هويج، اسفناج، سيب زميني شيرين، گوجهفرنگي

ویتامین B1 (تیامین)

نخود سبز، مارچوبه، سيبزميني، اسفناج

ویتامین C (اسید اسکوربیک)

برگ شلغم، فلفل سبز، اسفناج، مارچوبه

سبزيجات در تأمين پروتئين و قند از اهميت زيادي برخوردار نيستند اما برخي دانههاي خشك  و حبوبات مانند لوبيا، نخود و عدس داراي مقدار زيادي پروتئين بوده و ميتوانند كمبود پروتئين حيواني را كه گاه باعث بيماريهاي شديد ميشوند تا اندازهاي جبران نمايند. سيب زميني، سيب زميني شيرين و هويج نيز منبع مهمي از كربوهيدارتها ميباشند.

آشنایی با خواص سبزیجات

شکل 1- خواص سبزیجات

طبقه بندی سبزیجات از نظر نیاز حرارتی

سبزیجات از نظر نیاز حرارتی به دو گروه تقسیم میشوند:

الف) سبزيجات فصل گرم

 گروه اول: سبزيجاتي كه به گرما مقاومت زيادي داشته و به سرما بسيار حساس ميباشند تا جايي كه در اثر سرما سريعاً از بين ميروند، بذر اين سبزيها براي جوانهزدن احتياج به گرما دارند ( 10تا 15درجه سانتيگراد). در دمای 30 تا 35 درجه سانتيگراد بيشترين رشد و بهترين محصول را خواهند داشت. سبزيهاي و حبوبات اين گروه عبارتند از: خيار، بادمجان، باميه، كدو مسمايي، طالبي، هندوانه، فلفل، ماش، لوبيا چشم بلبلي

گروه دوم: سبزيجات فصل گرم كه به گرماي زياد حساس بوده و سرما را تا حدي تحمل مينمايند. زمان مناسب كشت اين نوع سبزيجات بعد از رفع خطر يخبندان ميباشد مانند لوبيا سبز، گوجه فرنگي، سيب زميني شيرين. بخش خوراكي سبزيجات فصل گرم به استثناي سيب زميني شيرين ميوه يا دانه آنها ميباشد. در صورتي كه در سبزيهاي فصل خنك بيشتر برگ، ساقه، بخشهاي زيرزميني و به طور كلي بخشهاي رويشي آنها خوراكي است (به غير از نخود فرنگي، باقلا).

ب) سبزیجات فصل خنک

اين سبزيها تا حدودي به يخبندان و سرما مقاوم بوده و بذر آنها در حرارتهاي كم ( 3-4درجه سانتيگراد) جوانهزده و قادر به تحمل گرما نمي‌باشند. در 30-20 درجه سانتيگراد رشد خوبي دارند و از نظر مقاومت به سرما به دو گروه تقسيم ميشوند:

گروه اول: اين سبزيجات به سرما خيلي مقاوم بوده و گاهي حرارتهاي زير صفر را نيز تحمل مينمايند (مارچوبه چندين درجه زير صفر را نيز تحمل مينمايد) از اين گروه سبزيهاي زير را میتوان نام برد: مارچوبه، تره فرنگي، كلم، پياز، نخود فرنگي، شلغم، كلم دكمهاي، كلم قمري، اسفناج، تربچه، جعفري

گروه دوم: مقاومت كمتري به سرما داشته و زمان كاشت آنها در مناطق گرم اواخر تابستان تا اوايل پاييز است، بذر اين گروه سبزيجات در حرارتي بيش از گروه اول قادر به جوانهزدن است مانند چغندر لبويي، كلم برگ، كاهو، سيب زميني، كرفس، هويج

طبقه بندی سبزیجات بر اساس عمر گیاه

الف) یک ساله: ريحان، تربچه، شاهي، كاهو

ب) دو ساله: كلم، هويج، اسفناج، چغندر

ج) سه ساله: مارچوبه، ريواس، آرتيشو

طبقه بندی سبزیجات بر اساس قسمت قابل استفاده گیاه

الف) سبزیجاتی که ریشه خوراکی دارند: (چغندر، هويج، تربچه و ...) و يا غده آن مصرف میشوند (پیاز، سیر و...)

ب) سبزيهايي كه ساقه خوراكي دارند (مارچوبه، سيب زميني، كلم قمري، ريواس)

ج) سبزيهايي كه برگ خوراكي دارند: (كلم، كرفس، كاهو، شويد، اسفناج، شاهي، جعفري، نعناع، ترخان، مرزه، شنبليله، كلم پيچ و كاسني)

د) سبزيهايي كه ميوه خوراكي دارند:

 • ميوه نارس آنها خوراكي است (خيار، باميه، نخود، كدو، ذرت شيرين)
 • ميوه رسيده آنها خوراكي است (بادمجان، خربزه، فلفل، گوجه فرنگي، هندوانه)

ه) سبزي‌هايي كه دانه خوراكي دارند (نخود فرنگي، لوبيا، باقلا، ذرت بلالي)

ی) سبزيهايي كه گل خوراكي دارند (كلم گل، كلم بروكلي، آرتيشو)

ز) سبزيهايي كه دانه غلاف خوراكي دارند (لوبيا سبز)

طبقه بندی سبزیجات براساس طرز کاشت

اين نوع طبقهبندي به علت قرارگرفتن نباتات با احتياجات مشابه در يك گروه حائز اهميت فراوان است و به علت همين تشابه ذكر مشخصات كاشت سبزيهاي موجود در يك گروه ضرورت ندارد:

 • نباتات دائمي (مارچوبه، آرتيشو)
 • سبزيجات برگی( اسفناج، چغندر، كرفس، كاهو، شويد، گشنيز)
 • كلمها (كلم پيچ، كلم گل، كلم براكلي، كلم دكمهاي، كلم قمري)
 • نباتات ريشهاي (چغندر لبويي، هويج، شلغم، تربچه)
 • نباتات پيازي (پياز، سير، موسير، پيازچه، تره)
 • سيب زميني و سيب زميني شيرين
 • بقولات (نخود فرنگي، لوبيا، باقلا، لوبيا چشم بلبلي)
 • بادمجانيان (بادمجان، گوجه فرنگي، فلفل)
 • كدوئيان (كدو، خربزه، هندوانه، خيار، طالبي، گرمک)
 • ذرت شيرين و ذرت مخصوص بو دادن
 • قارچها

طبقه بندی سبزیجات

شکل 2- طبقه بندی سبزیجات

 

آنتیک، مرضیه؛ دربیدی، فاطمه. (1386). کاشت،داشت و برداشت سبزیجات. بزد: حوزه ترويج و نظام بهره برداري استان يزد

 

ارسال نظر