مقاله آشنایی با عملیات مورد نیاز باغات گردو در فصول مختلف سال

گردو از درختان مثمر و از میوه‌هاى خشک به شمار مى‌رود که در دسته خانواده خشکبار قرار مى‌گیرد. مغز گردو از ارزش غذایى بالایى برخوردار بوده و داراى خاصیت دارویى و درمانى زیادى است. این درخت به صورت یک پایه به همراه گل‌هاى نر و ماده رشد مى کند و داراى ارقام و واریته‌هاى مختلفى است که در بیشتر مناطق خصوصا مناطق با آب و هواى معتدل رشد مى‌کند.

پاییز

1-اجراى برنامه تغذیه فروت‌ست پاییزه قبل از تغییررنگ برگ‌ها و خزان آن‌ها.

2-محلول‌پاشى با یکى از ترکیبات مسى پس از خزان برگ‌ها.

3-جمع‌آورى برگه‌هاى آلوده به کنه گال زگیلى گردو و معدوم نمودن آن‌ها.

4-اجراى عملیات شخم و یخ آب پاییزه و زمستانه در صورت تامین آب.

زمستان

1-اجراى عملیات هرس باغ متعاقب سپرى شدن دوره سرما و قبل از زمان بیدار شدن درختان

2-مصرف کودهاى مورد نیاز درخت برمبناى نتایج آزمون خاك و سن درختان در قالب روش چالکود

3-اجراى برنامه تغذیه فروت‌ست پیش بهاره در زمان تورم جوانه‌ها.

4- روغن‌پاشى پیش بهاره درختان بر علیه آفات مکنده در مرحله قبل از تورم جوانه‌ها

5-محلول‌پاشى درختان با یکى از ترکیبات مسى در مرحله تورم جوانه‌ها

6-اجراى عملیات پاکنى باغات با رعایت نکات فنى

7-اجراى شیوه صحیح آبیارى درختان به ویژه در روش آبیارى غرقابى (ایجاد سیستم نوارى، تشتکى دو طرفه و تشتکى یک طرفه در اراضى شیبدار) و اجتناب از تماس مستقیم آب با طوقه درختان و زیر خاك رفتن محل پیوندك

8-اجراى عملیات مسدود کردن دالان‌هاى لاروى کرم خراط با خمیر سمى تهیه شده.

فرمول تهیه خمیر سمى: 1 کیلو پودر مل نقاشى + 10 سى‌سى سم (دسیس یا دروسبان) + 500-300 گرم چسب چوب + 1 قاشق غذاخورى سریش.

 

باغ گردو

شکل1- باغ گردو

بهار و تابستان

1-ادامه اجراى عملیات مسدود کردن دالان‌هاى لاروى کرم خراط با خمیر سمى

2-تغذیه به روش محلول‌پاشى با کودهاى کامل مخلوط با عناصر ریزمغذى مانند سولفات روى و مس

3-نصب تله‌هاى پیش آگاهى آفت کرم خراط به تعداد 2 عدد در هر هکتار از 15 فروردین ماه

4-پس از آغاز شکار درتله‌هاى پیش آگاهى اقدام به نصب تله‌هاى فرمونى شکار انبوه به تعداد 15-10عدد در هکتار

5-نصب تله‌هاى نورى جهت شکار انبوه آفت کرم خراط (براى افزایش جلب مى‌توان از فرمون داخل تله نورى نیز استفاده کرد).

6-کاربرد کودهاى با درصد پتاسیم بالا جهت افزایش مقاومت درختان گردو به گرما و کم‌آبى وافزایش سایز وکیفیت میوه.

توصیه‌های عمومی

1-مصرف کود سولفات پتاسیم موجب ایجاد مقاومت به تنش‌ها (گرما، کم‌آبى و ...) و جلوگیرى از بد مزه شدن مغز و افزایش عمر بارورى درختان مى‌شود.

2-مصرف کود سولفات مس از چروگیدگى مغز گردو جلوگیرى مى‌کند.

3-مصرف کود سولفات روى از سیاه شدن مغز گردو جلوگیرى مى‌کند.

4-از مصرف کودهاى ازته در فصل تابستان اجتناب گردد.

5-کود سولفات منیزیم در سفید شدن مغز گردو نقش بسزایى دارد.

6-کمبود عناصرى مانند پتاسیم، روى و مس موجب پوکى‌مغز گردو مى‌گردد.

7-بهترین روش کاهش خسارت آفت کرم خراط مدیریت آبیارى و تغذیه مناسب مى‌باشد.

8-حذف و هرس شاخه‌هاى آلوده به آفت کرم خراط و معدوم نمودن اصولى آن‌ها نقش بسزایى در کنترل این آفت دارد.

9-با مسدود کردن دالان‌هاى لاروى آفت کرم خراط با خمیر سمى می‌توان خسارت و جمعیت این آفت را بخوبى کنترل کرد.

 

شفیعی حسن آبادی، مهدی؛ زارع‌پور، الهام. (1401). اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ارسال نظر