مقاله آشنایی با عملیات مورد نیاز باغات سیب در فصول مختلف سال

درخت سیب از جمله درختان سردسیري معتدل و برگ ریز یا خزان کننده است که از مهمترین محصولات تولیدى کشور مى‌باشد. این درخت از نظر زمان گلدهى در گروه سوم میوه‌هاي سردسیري قرار می‌گیرد و بعد از گیلاس و تقریبا همزمان با گلابی گلدهى انجام مى‌شود. ریشه نیز بر حسب گونه‌ها و ارقام از رشد و فرم متفاوتی برخودار است. جوانه‌هاي درخت سیب به دو نوع برگی و گل تقسیم می‌شوند و رنگ گل‌هاي ارقام گوناگون متفاوت است. طعم میوه سیب بیشتر از سایر میوه‌ها تحت تاثیر شرایط محیط قرار دارد. درجه حرارت در دوران نمو و رسیدن آن بسیار موثر است. کاشت این درخت در مناطق جلگه‌اي و گرم که حرارت در طول تابستان از 35 درجه به مدت طولانی بالا می‌رود، کیفیت و عطر و طعم میوه را به مقدار زیادي کاهش مى‌دهد. غیر از دماي محیط، عنصر نیتروژن نیز در کیفیت و طعم سیب اثر دارد.

 

پاییز

1-اجراى برنامه تغذیه فروت‌ست پاییزه قبل از تغییر رنگ برگ‌ها و خزان آن‌ها

2-محلول‌پاشى با یکى از ترکیبات مسى پس از خزان برگ‌ها

3-جمع‌آورى میوه‌هاى آلوده به کرم سیب ریخته شده کف باغات

4-اجراى عملیات یخ آب پاییزه و زمستانه

5-کارتن پیچى تنه درختان باکارتن‌هاى یک طرفه شیاردار جهت جمع‌آورى لاروها و شفیره‌هاى آفت کرم سیب و انهدام آن‌ها قبل از شروع نسل اول

6-جمع‌آورى بقایاى گیاهى و رعایت بهداشت باغ جهت کاهش جمعیت آفت مینوز برگى.

زمستان

1-اجراى عملیات هرس باغ متعاقب سپرى شدن دوره سرما و قبل از زمان بیدار شدن درختان.

2-مصرف کودهاى مورد نیاز درخت برمبناى نتایج آزمون خاك و سن درختان در قالب روش چالکود

3-اجراى برنامه تغذیه فروت‌ست پیش بهاره در زمان تورم جوانه‌ها

4-روغن‌پاشى پیش بهاره درختان بر علیه آفات مکنده در مرحله قبل از تورم جوانه‌ها

5-محلول‌پاشى درختان با یکى از ترکیبات مسى در مرحله تورم جوانه‌ها

6-اجراى صحیح عملیات پاکنى درختان با رعایت اصول فنى

7-اجراى شیوه صحیح آبیارى درختان به‌ویژه در روش آبیارى غرقابى (ایجاد سیستم نوارى، تشتکى دو طرفه و تشتکى یک طرفه در اراضى شیب‌دار) و اجتناب از تماس مستقیم آب با طوقه درختان و زیر خاك رفتن محل پیوندك

 

باغ سیب

شکل1- باغ سیب

بهار و تابستان

1-تغذیه به روش محلولپاشى با کودهاى کامل مخلوط با عناصر ریز مغذى مانند سولفات روى و مس

2-نصب تله‌هاى پیش آگاهى آفت کرم سیب به تعداد 2عدد در هرهکتار همزمان با بازشدن نخستین شکوفه‌هاى سیب( نیمه فروردین ماده).

3-کاربرد کودهاى با درصد پتاسیم بالا جهت افزایش مقاومت درختان سیب به گرما و کم‌آبى و افزایش سایز و کیفیت میوه

4-کاربرد کودهاى حاوى کلسیم جهت افزایش کیفیت و جلوگیرى ازعارضه لکه تلخى سیب خصوصا درزمان انباردارى

5-مبارزه با کنه‌هاى تارتن در صورت ضرورت

6-ردیابى بیمارى آتشک درختان دانه‌دار و گزارش‌دهى درصورت مشاهده موارد مشکوك به مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان و مدیریت حفظ نباتات استان

7-مبارزه با آفت شپشک واوى درختان سیب در صورت ضرورت

8-مبارزه با نسل اول و دوم و درصورت وجود نسل سوم آفت کرم سیب با استناد به داده‌هاى ایستگاه‌هاى پیش آگاهى و درجه روز رشد آفت

توصیه عمومی

1-مصرف نیتروژن بالا موجب کاهش عمر انباردارى سیب، تاخیرگلدهى، اختلال در جذب کلسیم،کاهش میزان املاح محلول در میوه و.... مى‌گردد.

2-هر نوع توصیه کودى براساس نتایج آزمون خاك صورت گیرد.

3-استفاده از کود اسید هیومیک در اول فصل تاثیر فوق‌العاده‌اى در جذب مواد غذایى دارد.

4-از عوامل ایجاد کننده زنگار میوه سیب مى‌توان سرما، یخبندان، رطوبت بالا، تنش و تغذیه نامتعادل و باقیمانده سموم را برشمرد.

5-حداقل سه بار کلسیم‌پاشى به صورت جداگانه صورت پذیرد اصلاح سیستم آبیارى در کمک به جذب کلسیم بسیار موثراست.

 

شفیعی حسن آبادی، مهدی؛ اسدی، سهیلا. (1401). اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ارسال نظر